De zintuigen van een hond worden nogal geprikkeld in de trimsalon. We weten allemaal dat de hond met zijn neus heel bijzondere dingen kan, maar wat zijn nou de belangrijkste kenmerken van de zintuigen om rekening mee te houden in de trimsalon?

Reuk, het meest geavanceerde zintuig

 • Honden hebben 40 keer meer hersencapaciteit om geuren te verwerken dan mensen.
 • In de hondenneus zit een speciale ‘geurkamer’, die zelfs afgesloten kan worden om beter de geur op te nemen.
 • De neus heeft inkepingen aan de zijkant om uit te ademen, om zo de ingeademde lucht zo min mogelijk te vermengen met net uitgeademde lucht.
 • Honden weten uit welke richting een geur komt, omdat ze de intensiteit kunnen onderscheiden per neusgat.
 • Geuren wekken net als bij mensen herinneringen op, omdat het geurbrein nauw gelinkt is aan het oudste deel van onze hersenen, het reptielenbrein.
 • Honden snuffelen een derde van hun tijd. Honden die dit mogen voelen zich optimistischer over beslissingen, en hebben dus meer zelfvertrouwen.

Als je bedenkt hoe indrukwekkend dit zintuig is, kun je je afvragen of een hond wel een geurtje in zijn shampoo wil. Ook moet je je afvragen of die verdamper met heerlijke geuren misschien niet te intens is voor de hond. Als wij al hoofdpijn kunnen krijgen van heftige geuren, laat staan een dier met zo’n bijzondere neus!

Het is bewezen dat honden ontspannen van snuffelen, en dat kunnen we gebruiken tijdens de pauzes. Op de pagina over ontspanning gaan we daar verder op in.

Elke neus, groot of klein, kan snuffelen

Geuren vertellen een heel verhaal!

Gehoor

 • Honden horen deels zoals wij, maar horen tot veel hogere frequenties
 • De oren van een hond kunnen afzonderlijk bewogen worden om beter op te vangen, maar ook om de richting te bepalen waar een geluid vandaan komt.
 • Honden lijken gevoeliger voor harde geluiden.
 • De afstand waarop een hond een geluid al kan horen, is vier maal groter dan bij mensen.

Electrische apparaten zenden bepaalde frequenties uit die wij niet horen. Het is dus van belang om hiernaar te kijken, maar ook vooral apparaten helemaal uit te zetten als ze niet gebruikt worden. Als een hond zijn oren plat tegen zijn hoofd drukt, kan dat een teken zijn dat hij het geluid probeert buiten te sluiten. 

Bij pijn en langdurige stress zien we vaak een verhoogde geluidsgevoeligheid optreden.

Zicht

Een hond zal om zijn omgeving te onderzoeken altijd eerst zijn ogen gebruiken. Ook al ziet een hond niet bijzonder goed als alles stilstaat, beweging ziet hij deste beter. Dat is best handig voor de jacht.

 • Honden zien anderhalf keer meer ‘frames per seconde’ dan wij. Dat betekent dat wij een deel van wat honden zien missen. Daarom is het van belang goed op signalen te letten, we missen door onze anatomie vaak al een deel.
 • Honden zien geen rood. Doordat ze van nature in de schemering jagen is het niet belangrijk dat ze heel goed zijn in kleuren onderscheiden.
 • Het gezichtsveld van de hond is iets wijder dan dat van ons mensen. Uitzonderingen hierop zijn de brachycephale rassen met de ogen vrij ver naar voren.
 • Van heel dichtbij zien honden bijzonder slecht en vertrouwen dan op hun tastharen, zoals snorharen.

Handgebaren zullen door een hond heel snel worden opgemerkt, aangezien hij meer en wijder ziet. Dit kan nuttig zijn om de aandacht van een hond te vragen als er veel geuren en geluiden zijn. Doe dit vooral heel subtiel, zij zien je wel.

De snorharen en andere tastharen hebben een functie. Ze hebben bovendien per haar een eigen haarzakje en een zenuw. Dat betekent niet dat het pijn doet als je ze afscheert, maar je ontneemt wel een deel van een zintuig. Blijf daarom van de tastharen af!

Nuttige tastharen

Scheer ze dus niet af!

Gevoel

Gevoel kan je op een aantal manier bekijken, zo is er de aanraking, het ervaren van pijn, maar ook het gevoel van ruimte en lichaamspositie.

 • De uiteinden van de gevoelszenuwen zijn het gevoeligst nabij de ruggegraat en de staartaanzet. Dit is waarom veel honden het als prettig ervaren daar gekriebeld te worden. Een te harde stimulatie kan omslaan in onplezierig.
 • Pijn kan actueel zijn (de hond heeft nú pijn), maar ook een handeling die in het verleden pijn veroorzaakte kan nog een emotionele of zelfs fysieke reactie geven. Het is dan zaak pijn uit te sluiten en de handeling weer langzaam op te bouwen zodat de hond vertrouwen krijgt. 
 • De gevoelsharen zitten niet alleen in de snor, maar ook op de kin, bij de ogen, op de hals en op de wangen zitten gevoelsharen die de hond gebruikt.
 • Het geeft de hond zelfvertrouwen als hij een bewustzijn heeft van waar zijn lichaam zich in de ruimte bevindt. Honden die al jong hun balans en coördinatie hebben geoefend, hebben een beter begrip hiervan, de propriocepsis. Op de trimtafel is dit een groot voordeel.

Wees je bewust van het gevoel wat continue prikkeling van de huid kan zijn, dus ook vooral bij uitkammen. De huid van een hond is dunner dan die van een mens. Een hond met wat huidklachten kan bijvoorbeeld slecht reageren op shampoo.

Het is voor veel honden een voordeel als ze zelf op de trimtafel mogen stappen, zeker de eerste keren. Dit geeft ze het gevoel dat ze weten dat het stevig is. Honden hebben een slecht gevoel van diepte, en ze ineens op een hoge tafel zetten, kan voor onzekerheid en zelfs paniek zorgen.

Smaak

Dit zintuig is niet zo heel goed ontwikkeld bij honden. Het heeft ook niet een heel grote invloed op wat er gebeurt in de trimsalon. Toch kan bijvoorbeeld shampoo in de mond vervelend zijn.

De meeste honden zijn wel te porren voor wat lekkers in de trimsalon. Wanneer een hond niet meer eet (terwijl hij dat normaal wel deed), moet je concluderen dat het te stressvol voor hem is geworden. Stop dan meteen en geef de hond een pauze of ga een andere dag verder.